Home / Regulamin zapytania ofertowego

Regulamin zapytania ofertowego

INFORMACJA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH NP. OKIEN  KTÓRE KIERUJĄ ZAPYTANIE Z OPISEM ICH POTRZEB (WAŻNE! FORMULARZ NIE UWZGLĘDNIA WYSYŁKI MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH (ANI  INNYCH) NIŻ POTRZEBNE DO ODPOWIEDZI NA TREŚĆ ZAPYTANIA) :

Szanowni Państwo

Realizując obowiązek nałożony przez RODO* informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALUPROF S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), mail: aluprof@aluprof.eu.
 
ALUPROF S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane w celu:

1) Opracowania i przekazania zapytania jakie Państwo skierowali w powyższym formularzu: art. 6 ust. 1 litera b RODO tj, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej ewentualnym zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Aluprof S.A. (WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach Aluprof S.A.). Dane zbierane w tym celu będą przetwarzane do 10 lat od uzyskania treści zapytania; Dane podali Państwo dobrowolnie, jednak w przypadku niepodania danych nie mogli by Państwo skorzystać z naszych usług; 

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe są  ujawniane upoważnionym pracownikom Aluprof S.A., w szczególności pracownikom Działu handlowego oraz wykonawcom z którymi Aluprof S.A. ma umowę współpracy. Dane ujawniane są również zewnętrznej obsłudze prawnej (jeśli jest taka konieczność), jak również zewnętrznej spółce odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury informatycznej Aluprof S.A. oraz firmom które będą mogły dostarczyć Państwu rozwiązanie jakiego Państwo poszukują za pośrednictwem formularza dom.aluprof.eu przy użyciu produktów Aluprof S.A.

Grupa spółek Grupy Kęty na świecie może mieć również prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu Pana/Pani danych osobowych w ramach Grupy Kęty do wewnętrznych celów administracyjnych.  

Jakie mają Państwa prawa?

Mają Państwo prawo do żądania od ALuprof S.A. dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Gdzie kupić?